Har Virk Genes Som Bbr? Her Er Ta Egenskab, Fungere Skal Rette op Nu til dags